eVic Jirky Ulče

Jirka,

další člen stále se rozrůstajícího

''eVic klubu'' při  plzeňském E-rauchu.

Jako zkušený vaper rozpoznal velmi

brzy přednosti přelomové novinky

eVic od Joyetechu a po naskladnění této

novinky v černém "brynýru" už neváhal.

Jako cartomizer použil rovněž velice

oblíbenou novinku BCC Mega Vapeonly.

Nezbývá než mu popřát

tisíce lahodných potahů !